Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Fortællingerne om Danmarks Riges Hjerte

De fysiske levn og de fortællinger, der knytter sig til Danmark Riges Hjerte, kan samles i tre hovedgreb: Sværdet - Kongernes Nyborg; Ordet - Demokratiets Vugge; og Danmarksporten - Vejen.