Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 8 - Nørregade, Nygade og Mellemgade og Korsgade

loading image
Henter kort...
static-map

Området består af en rektangulær karre, hvor facadelinjerne følger gadeforløbene, dog med en bemærkelsesværdig afvigelse i karreens sydvestlige hjørne, hvor forhusenes facader i Korsgade 3 og Mellemgade 11 tager andre retninger, hvilket ses særlig tydeligt på gamle kort fra før brandene 1796 og 1797, hvorefter Korsgade blev reguleret og drejet efter forhusets retning i Korsgade 3, således at gaden derefter mundede ud i Torvet i stedet for som før direkte ud mod rådhusets gavl. Forklaringen på disse afvigelser fra gadelinjerne skal formodentlig søges i Nyborgs tidlige historie, i tiden før fastlæggelsen af Mellemgadens forløb.

Korsgade 3 og Mellemgade 11 hører til blandt de får ejendomme i Nyborg, som før brandene 1796 og 1797 havde grundmurede forhuse, her endvidere opført på kældre med murede krydshvælvinger. Også disse grundmurede huse nedbrændte endegyldigt i 1797 lige som karreens øvrige huse.

Bebyggelsen i karréen danner i dag en fin bymæssig helhed, med en blanding af huse fra efter branden 1797 og huse i blank mur såvel som pudsede fra tiden 1880-1900. Mod Korsgade ligger de nyeste huse fra 1916 og 1972.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Fine byhuse fra forskellige perioder, der fortjener at blive vedligeholdt, så deres oprindelige udtryk beholdes. Fine og velbevarede bindingsværks-gårdmiljøer, der skaber god modvægt til de travle gader. Nørregade 2 virker overdimensioneret i forhold til karréens øvrige huse, men er ellers et flot hus.

  • De enkelte huse skal så vidt muligt føres tilbage til deres oprindelige fremtræden mht. til materialer, farvesætning, vinduer og døre, så de forskellige historiske perioder afspejles bedst muligt.
  • Ildebrandshusene Nørregade, Nygade og Mellemgade bør tydeliggøres som helhed fra genopbygningen efter 1797-branden, bl.a. ved lys farvesætning af facaderne Nørregade 10 og Nygade 2 samt Mellemgade 11 og 25.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Nørregade, Korsgade og Mellemgade er en del af det oprindelige vejnet gennem Nyborg. Ved Christian 3.s fæstningsarbejder kom Rigets Hovedstrøg til at løbe gennem byen fra Kongens Skibsbro og omfattede Korsgade, som er en del af dette område. Både Nørregade og Mellemgade beholdt deres præg af vigtige gader, men var ikke længere hovedfærdselsårer.

Christian 3.s vandforsyningssystem, der var en del af den store byplan for Nyborg som residenshovedstad, havde udspring i Møllegraven og forsynede Nyborg med vand; vandsystemet løb også til gårdene i Mellemgade og Nørregade.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Mellemgade og Nørregade stammer helt tilbage fra byens opståen i 1200 tallet, og dannede sammen med Kongegade hovedfærdselsårerne i øst-vest retning. Ved hjørnet af Mellemgade og Korsgade lå indtil 1917 bevaret rester af et stenhus fra middealder/renæssance – muligvis den oprindelige Kalentegård.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Karréen er helt nybygget efter bybrandene i 1796 og 1797. De klassicistiske huse med afskårne hushjørner mod gadekryds ses ved hjørnerne mod Nygade – som i sig selv også er en følge af genopbygningen efter 1797.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Fornyelsen af bebyggelsen omkring 1890-1900 ses bl.a. i de meget fint bevarede facader i blank mur Nørregade 6-8 samt i de forhøjede facader Mellemgade 15-17.