Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 26 - Slotsgade, Gasværksgade, Kongens Bastionsvej og Voldgraven

loading image
Henter kort...
static-map

Ejendommene Slotsgade 27-33 danner ”sidekulisse” for adgangen til Slottet fra syd og er derfor af afgørende betydning for bybilledet. I den nyere del af området er den tidligere Vestervold Realskole det arkitektoniske centrum. Den nordlige del af Dronningensvej er også i sig selv et smukt vejforløb med de høje allétræer, mens P-pladsen i det forsænkede bastionsterræn er nyttig men ikke prydelig for området, og der bør arbejdes med at gøre området grønnere.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Området er af central betydning som naboskab for Slottet og potentielt område for en fortsættelse af rekonstruktion af voldforløbet.

  • Ejendommene Slotsgade 27-33 skal bevares eller renoveres i overensstemmelse med deres oprindelige byggeskik.
  • Den tidligere Vestervold Realskole Kongens Bastionsvej 2 bør bevares, samtidig med at skolebygningens forplads indtænkes i en helhedsløsning for området.
  • Parkeringspladsen ved Gasværksgade bør overvejes omdannet, så området styrker fortællingen om voldterrænet og den tidligere Kongens Bastion.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Området grænser til Slotsgade, som med Christian 3.s omdannelse af byen blev ny hovedindgang til Slottet – men samtidig må der under området gemme sig spor efter den oprindelige vesterport, Avernakkeporten.

Området dækker den nordlige del af Kongens Bastion, som blev udbygget som led i udvidelsen af fæstningen efter 1660.

Lag i historien

  • Lag 2 – Renæssancens by: Slotsgades forløb op mod Slottet opstod ved Christian 3.s omlægning af voldgravene og møllestrømmen i 1550´erne.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Husrækken Slotsgade 27-33 er opstået ved udstykning af noget af fæstningens grund i årene ca. 1780-1850 og danner et fint stykke senklassicistisk bebyggelse.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Ved sløjfningen af Kongens Bastion 1887 udlægges de to veje Kongens Bastionsvej og Dronningensvejs forlængelse, første og mest markante bebyggelse blev Mellem- og Realskolen, opført 1887-88.