Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 25 - Korsgade, Dronningensvej, Kgs. Bastionsvej og Vestervoldgade

loading image
Henter kort...
static-map

Ret uensartet bebyggelse; ved Korsgade en sluttet etagebebyggelse fra omkring 1900. som er parallel til de sluttede husrækker i Nørrevoldgade og ved Børge Jensens Plads. Mod Vestervoldgade er husrækken 4-20 en meget fin helhed – men gaden er i sig selv bred og ”kedelig”. Dronningensvej er præget af helt blandet bebyggelse fra værksteder og villaer til etagehuse.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Karréen mest bevaringsværdige helhed er husrækken Vestervoldgade 4-20 samt etagehusene mod Korsgade. Dronningensvej er på dette stræk uden stor interesse i sig selv – men ved en eventuel fremtidig bearbejdning af “Kamhullets” bebyggelse vil gadens nordlige husrække kunne blive et attraktivt byggeområde.

  • De eksisterende huses originale stil bør bevares eller retableres; det gælder især husrækkerne mod Vestervoldgade og Korsgade.
  • Vestervoldgade bør i sin helhed gengives sin ”boulevard”-karakter med plantning af allétræer og pleje af gaderummet.
  • Syd for Dronningensvej overvejes ”Kamhullets” bebyggelse bearbejdet og udlagt med grønne områder eller voldgrav.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Karréen ligger på en del af Christian 3.s Søndervold og grænser til ”Kamhullet” – det åbne søområde, som indtil opfyldningen i 1800-tallet var en del af de oprindelige vandområder omkring den befæstede by.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: Karréens nordside indgår i helheden af bygninger fra slutningen af 1800-tallet langs Vestervoldgades sydside.