Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 24 - Korsgade, Vestervoldgade, Adelgade og Dronningensvej

loading image
Henter kort...
static-map

En karré med bygninger af meget forskellig alder, størrelse og karakter – spændende fra tidlige villaer mod Vestervoldgade til store funkisejendomme og moderne byejendomme mod Dronningensvej.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Et område uden store bevaringsværdier, men vigtig som led i tre helheder: Adelgade som del af Kongeruten og port til byen, Vestervoldgade som en del af byens “boulevard”-ring og Dronningensvej som byens havnefront.

  • De enkelte bygninger bør vedligeholdes eller restaureres i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur.
  • En evt. ombygning af det store modernistiske kompleks i karréens østlige del bør ske med høj arkitektonisk kvalitet til alle tre sider og den evt. nye skikkelse bør bl.a. ske i harmoni med de øvrige lyst farvede bygninger på Adelgades vestside.
  • Byrummene i både Dronningensvej og Vestervoldgade bør forbedres, Vestervoldgade f.eks. med træer, der understreger ”boulevard”-karakteren.

Helhed

Fortællingerne

Karréen grænser i øst til Kongeruten "Rigets Hovedstrøg", Adelgade ved den tidligere Strandport.

Karréen er bygget på en del af Christian 3.s Søndervold efter sløjfningen 1873-74.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: De vestlige huse i Vestervoldgade-husrækken hænger sammen med rækken af tidligt historicistiske huse i område 25.
  • Lag 6 – Bevaringen og saneringens by: Den østlige del af karréen er nybygget i 1959-1970 efter nedrivning af flere ældre ejendomme og danner et tidstypisk miljø fra de fremskridtstroende 1960´ere.