Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 23 - Adelgade, Østervoldgade, Nybrogade og Voldgraven

loading image
Henter kort...
static-map

Bortset fra hjørneejendommen mod Nybrogade stammer alle bygninger fra slutningen af 1800-tallet; de fleste står i røde sten med mange fine historicistiske detaljer. Bemærkelsesværdigt er, at husene næsten alle har en lige så fin eller finere facade mod voldgraven. Den markante historicistiske hjørnebygning Adelgade 9 danner en flot begyndelse til Adelgades østside.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

En meget interessant karré, der ikke mindst har stor betydning som “husene bag voldgraven”, når man kommer ind til Nyborgs centrum fra Storebæltsvej.

  • Alle ejendomme bør så vidt muligt videreudvikles eller retableres, så deres oprindelige skikkelse opnås.
  • Det skal i planlægningen sikres, at der er grønne haver bag husene ned mod voldgraven.
  • Voldgraven bør strammes op og forlænges frem mod Adelgade.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Karré bygget på Christian 3.s Søndervold og grænser til den bevarede voldgrav.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: En fin husrække fra tiden omkring 1890-1900.