Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 22 - Nybrogade, Voldgraven

loading image
Henter kort...
static-map

Det lille område rummer kun to bygninger, den store noget ombyggede herskabsvilla Nybrogade 2 og det lille forhus Nybrogade 4. Mod nord er der anlagt en parkeringsplads indhegnet af buskads og mod syd en grusbelagt p-plads i tilknytning til den moderne restaurant-tilbygning til Nybrogade 2.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Østspidsen af voldanlægget udgør en vigtig historisk del af fæstningsterrænet, og området er, især med villaen Nybrogade 2, et markant fikspunkt for byen, når man ankomer fra øst ad Storebæltsvej. Området rummer samtidig muligheder for en markant tydeliggørelse af voldanlægget ved en delvis retablering af volden på dette stræk.

  • Der bør arbejdes for en delvis retablering af voldforløbet gennem en nedlæggelse af p-pladsen mod nord og nedrivning af restaurant-tilbygningen til Nybrogade 2 og sløjfning af den dertil hørende p-plads.
  • Der bør undersøges muligheden for at etablere en stiforbindelse langs voldgraven øst om Nybrogade 2-4.
  • De bevaringsværdige bygninger Nybrogade 2-4 bør vedligeholdes og renoveres i overensstemmelse med bygningernes originale arkitektur.

Helhed

Fortællingerne

Fæstningsbyens østlige spids blev ankomst-port til byen, da Banegården i 1893 blev forlagt til placeringen øst for byen.

Området var oprindeligt en meget vigtig del af Christian 3.s fæstningsanlæg. Villaen Nybrogade 2 fungerede i mange år som bolig og kontor for militærets overauditør.

Lag i historien

  • Lag 2 - Renæssancebyen: Den spidse østlige ende af fæstningsbyen opstod med Christian 3.s udvidelse af Nyborg med Nyenstad i 1550'erne. De to rondeller i hjørnerne blev i næste fase erstattet af to bastioner, der i 1600-tallet blev udvidet og senere fik navnet Prins Christians og Prins Christians Bastioner.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Den østligste ende af voldkransen blev sløjfet og udstykket i 1876 (den sydlige bastion) og 1894-95 (den nordlige bastion), og samtidig blev området gennemskåret af nye trafikforbindelser, da Nybro blev anlagt mod syd 1867 og broen til banegården 1893 – et trafikforløb, som i nyere tid er blevet omlagt til den nuværende Nybrogade.