Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 21 - Nørrevoldgade, Birkhovedvej og Voldgraven

loading image
Henter kort...
static-map

Gaden er stort set bebygget i årene 1895-1914 med meget ensartet bebyggelse, præget af etagehuse i historicistisk eller nationalromantisk stil, isprængt lidt nyklassicisme og funkis. Kun et enkelt hus bryder det harmoniske indtryk af rødstensfacader.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

En meget bevaringsværdig helhed, som også er et element i den nationale byplanhistorie som en af de få gader, der er udført efter byplanlægger Charles Ambts byplan fra 1891.

  • Gadens helhedspræg bør understreges og forstærkes.
  • De enkelte huse bør gengives de originale vinduer og døre med deres oprindelige farvesætninger – og enkelte uheldige elementer i stueetagerne bør ændres til at svare bedre til bygningernes oprindelige udseende. Et enkelt gulkalket hus bør overvejes ændret til blankmur i røde sten.
  • Gadens præg af lille ”boulevard” bør styrkes ved placering af allétræer, samtænkt med ny gaderumsbehandling af Nørretorv og Birkhovedvej.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Nørrevoldgade er anlagt på Christian 3.s vold som led i byplanlægningen efter 1891-planen.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: Nørrevoldgade er i sin helhed et produkt af byens forandringer i slutning af 1800-tallet.