Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 20 - Ravelinsvej, Nørrevoldgade, Birkhovedvej

loading image
Henter kort...
static-map

Nørrevoldgades forløb i dette område er i modsætning til den østlige del mere diffus. Håndværkerstiftelsens tidligere placering på Prins Carls Bastion blev forstyrret af anlægget af Ravelinsvej i 1935.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

En række fine rødstens ejendomme, hvoraf Håndværkerstiftelsen og missionshuset hører til byens bedste historicistiske bygværker.

  • Ejendommene bør vedligeholdes og restaureres i overensstemmelse med den originale arkitektur
  • Prins Carls Bastion bør tydeliggøres.
  • Kanten af voldgraven kunne åbnes ved inddragelse af lidt af bagarealerne til ejendommene, bl.a. efter fjernelse af bagbygninger til Nørrevoldgade 31.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællinger

Områdets østligste ende med Prins Carls Bastion blev i 1935 gennemskåret af Baggersgade-gennembruddet i 1935, der skulle lede biltrafikken fra færgerne ved Kongens Skibsbro ud af byen.

Området omfatter en del af Christian 3.s Nørrevold med Prins Carls Bastion.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: Rækken af huse fra Håndværkerstiftelsen i vest til missionshuset i øst er en vigtig del af Nørrevold-bebyggelsen efter sløjfningen af voldene.