Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 20 - Ravelinsvej, Nørrevoldgade, Birkhovedvej

loading image
Henter kort...
static-map

Nørrevoldgades forløb i dette område er i modsætning til den østlige del mere diffus. Håndværkerstiftelsens tidligere placering på Prins Carls Bastion blev forstyrret af anlægget af Ravelinsvej i 1935.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

En række fine rødstens ejendomme, hvoraf Håndværkerstiftelsen og missionshuset hører til byens bedste historicistiske bygværker.

  • Ejendommene bør vedligeholdes og restaureres i overensstemmelse med den originale arkitektur
  • Prins Carls Bastion bør tydeliggøres.
  • Kanten af voldgraven kunne åbnes ved inddragelse af lidt af bagarealerne til ejendommene, bl.a. efter fjernelse af bagbygninger til Nørrevoldgade 31.

Helhed

Fortællinger

Områdets østligste ende med Prins Carls Bastion blev i 1935 gennemskåret af Baggersgade-gennembruddet i 1935, der skulle lede biltrafikken fra færgerne ved Kongens Skibsbro ud af byen.

Området omfatter en del af Christian 3.s Nørrevold med Prins Carls Bastion.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: Rækken af huse fra Håndværkerstiftelsen i vest til missionshuset i øst er en vigtig del af Nørrevold-bebyggelsen efter sløjfningen af voldene.