Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 2 - Biblioteksholmen

loading image
Henter kort...
static-map

Området består af en halvø adskilt fra slottet og den øvrige by af Slotsgraven og Møllegraven og bærer nu betegnelsen Biblioteksholmen. Før Møllegraven kom omkring 1540 kan det tænkes der her var bygninger med tilknytning til slottet, eller måske har arealet været åbent af hensyn til forsvar af slottet. I 1748 fik ingeniørkaptajn Dionysius Lemming her ved kongelig koncession overdraget et område, hvorpå han opførte en gård med et to-etagers forhus ud mod Møllegraven og Torvet. I 1809 blev gården igen overtaget af kongen og anvendt som bolig for fæstningens kommandant frem til garnisonens afrejse i 1913, heraf navnet Kommandantgården; navnet blev hængende indtil nedrivningen i 1938 uanset gårdens andre anvendelser efter 1913.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant på arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Helhed 

Fortællingerne

Lag i historien