Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 19 - Ravelinsvej, Nørrevoldgade, Voldgraven

loading image
Henter kort...
static-map

Området er delt i en vestre helt åben del med P-plads og udsigt til voldgraven og en østre del med bebyggelse, der når helt frem til voldgraven – med, nu kommunens Teknik- og Miljøafdeling, i centrum.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Et rodet område, hvor arkitekt Coldings smukke skolebygning har mest bevaringsværdi. P-pladserne og de øvrige bygninger i området skaber gode muligheder for at synliggøre eller retablere Nørrevold på denne strækning.

Nørrevold kunne markeres eller retableres så vidt muligt på hele strækningen fra den gamle Tobaksmølle ved Møllegraven til Ravelinsvej samtidig med, at der mod byen kan indrettes smukke og ensartede parkeringsområder.

Den tidligere Nørrevold Skole, Teknik- og Miljøafdelingen, skal fremhæves gennem en bevidst planlægning af bygningens næromgivelser og forbindelsen ned til voldgraven markeres.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Området er en del af Christian 3.s Nørrevold, og var et af de første områder, hvor volden blev demoleret og ny bebyggelse opført.

Lag i historien

  • Lag 4 – Industrialismens by: Den uregelmæssige bebyggelse omfatter flere tidligere industribygninger samt den bevarede del af Nørrevold Skole.