Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 18 - Strandvejen, Havnegade, Kongens Skibsbro og Havnen

loading image
Henter kort...
static-map

Området er i dag præget af det store åbne parkeringsareal, som opstod efter Vesterhavnens opfyldning. Kongens Skibsbro fungere i dag som rekreativt område i forlængelse af Adelgade, mens de gamle bygninger, toldkammeret fra 1856 og det tidligere havne- og dampskibskontor er markante bygninger fra havnens storhedstid.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Området er centralt i retableringen af ”Kongeruten” og i det hele taget den gamle hovedvej fra havn til land.

Kongens Skibsbro er her et centralt omdrejningspunkt, som bør have langt bedre og umiddelbar forbindelse med Adelgade. En fremtidig bearbejdning bør både styrke opfattelsen af Kongens Skibsbro som mole og give området et historisk vingesus som Storebæltsoverfartens gamle knudepunkt.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Det centrale havneområde rummer først og fremmest den skibsbro ved Strandporten, som under Christian 3.s omstrukturering af byen i 1550´erne blev opgraderet til hovedindgangen til byen med tilhørende udbygning af skibsbroen og dæmning til Holmen.

Lag i historien

  • Lag 2 – Renæssancens by: Skibsbroen, der blev udbygget i 1550´erne, udgør stadig kernen i den senere Midtermole, der blev udbygget i 1752 og senere.
  • Lag 4: Industrialismens by: I 1800-tallet blev Nyborg Havn kraftigt udbygget; med etablering af den stadigt eksisterende Østerhavn 1823 og den nu opfyldte Vesterhavn 1852-56.