Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 17 - Nyenstad, Østervoldgade, Nybrogade og Nørrevoldgade

loading image
Henter kort...
static-map

Området med lægehusets (1976) og Adventistkirkens (1975) gulstensfacader danner en fin lille helhed her ved Nyenstads afslutning.

Området opstod omkring 1970 i forbindelse med saneringen i daværende Nyenstad og Æblegade med nedrivning af de derpå værende ejendomme. Æblegade og den østlige del af Østervoldgade forsvandt, og i stedet for opstod nuværende Nyenstad og Nybrogade, og derimellem det lille område 17 med et ganske vellykket kirkebyggeri i syd og et arkitektonisk ikke helt så vellykket lægehus i nord.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Bygningernes arkitektur bør bevares med omtanke så det lille kulturmiljø og dets sammenhæng med "Nyenstad" bevares.​

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Området spænder over det af Christian 3. anlagte ”Nyenstad”.

Området grænser til Christian 3.s volde til begge sider og rummer området Nyenstad, som blev anlagt af Christian 3. som byudvidelse efter 1550, men som blev totalsaneret og genopbygget 1971-72.

Lag i historien

  • Lag 2 – Renæssancebyen: Området ligger som en del af Nyemstad op mod Christian 3.s vold, og er som Østervoldgade anlagt som voldgade i 1550-51 og bebygget efter voldenes anlæg i 1550-51. Nyenstad var et af Christian III´s markante bidrag til bystrukturen.
  • Lag 6 – Saneringerne og bevaringens by: Nyenstad repræsenterer både starten på saneringen af hele Nyborg indre by – men genopbygningen repræsenterer samtidig et af de allerførste forsøg på at genskabe et historisk bymiljø efter 1960´ernes hensynsløse bymiljøpolitik. Det nye Nyenstad må stadig i dag beundres som et ualmindeligt vellykket stykke by-rekonstruktion.