Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 16 - Nyenstad, Adelgade, Skippergade, Skolegade, Nørrevoldgade, Nyenstad, Østervoldgade og Nybrogade

loading image
Henter kort...
static-map

Skippergades krumning er både malerisk og spændende, og danner samtidig ramme om kirkeområdet med dets grønne præg. Nørrevoldgade er det tætbebyggede urbane byrum fra 1890´erne – den lille boulevard – mens Østervoldgade er mere åben og samtidig et fint møde mellem den gamle bebyggelse i den nordlige husrække og de fine hue fra årene omkring 1890 i den sydlige husrække.

Nyenstad er som ovenfor omtalt et meget vellykket boligmiljø – en fredfyldt oase med sin egen aflukkede og intime stemning. Og endelig er også den grønne stidannelse, som ved saneringen i 1980´erne blev anlagt mellem Skippergade og Østervoldgade vellykket med dens blanding af halvoffentligt rum (stien) og private haver og gårde.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Område 16 er et meget spændende og mangfoldigt område, der rummer en række af Nyborg bys væsentlige fortællinger. Samtidigt er helhederne godt bevarede, hvad enten vi taler om Skippergades lange husrække, de to voldgader eller Nyenstad.

Eneste anke er, at området mod øst mister kvalitet ud med to boligbygninger, som afviger fra områdets generelt høje arkitektoniske kvaliteter. Måske kunne de to bygninger højnes ved noget arkitektonisk bearbejdning. Også området ved frimurerlogen i Skolegade trænger til lidt opstramning.

  • Områdets kvaliteter bevares og understøttes, bl.a. med korrekt behandling af facaderne mod voldgaderne og Skippergade.
  • Områdets afslutning mod øst bør gøre bedre rent arkitektonisk. Man kunne f.eks. tænke sig en mere markant afslutning på Nyenstad i form af en ”port” af mure eller træer, og samtidig bør en ejendom som Østervoldgade 85 nytænkes eller bearbejdes, så den indgår med bedre kvalitet i helheden.
  • Der bør skabes en bedre pladsdannelse på Nørretorv, evt. ved at etablere en ny samlende belægning, så denne vigtige indgang til Nyborg fremstår som en smuk plads harmoni med stedets smukke huse.

Helhed

Fortællingerne

Området grænser i vest til Adelgade, ”Kongeruten” og spænder samtidig over den middelalderlige Østerport, der forsvandt, da Christian 3. omlagde fæstningen og i stedet for vejen øst ud af byen anlagde ”Nyenstad”.

Kvarteret rummer for det første dele af den middelalderlige voldgrav, som kan følges i Skippergades krumme gadeforløb. For det andet grænser området til Christian 3.s volde til begge sider. Og endelig rummer området Nyenstad, som blev anlagt af Christian 3. som byudvidelse efter 1550, men som blev totalsaneret og genopbygget 1971-72.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Skippergade følger det middelalderlige voldforløb og danner samtidig den sydlige og østlige afgrænsning for ”Margretestaden”, Vor Frue Kirke og de deropad liggende middelalderlige stenhuse.
  • Lag 2 – Renæssancebyen: Østervoldgade blev anlagt som voldgade i 1550-51, og gadens nordside blev bebygget efter voldenes anlæg i 1550-51, mens Nørrevoldgades østlige del er nyanlagt efter 1891. Også Nyenstad var et af Christian 3.s markante bidrag til bystrukturen – og er ret loyalt genskabt ved saneringen i 1971-72 med genopbygningen som rækkehuse, genspejlende den oprindelige bebyggelse med ensartede boder.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Nørrevoldgades østlige ende er i sin helhed et helstøbt bymiljø fra årene omkring 1900, præget af historicistiske rødstensejendomme. Et særligt fint miljø blev skabt ved opførelsen af Nørretorv Apotek (2016 Bladhuset) i 1925 med det derpå værende springvand.
  • Lag 6 – Saneringerne og bevaringens by: Nyenstad repræsenterer både starten på saneringen af hele Nyborg indre by – men genopbygningen repræsenterer samtidig et af de allerførste forsøg på at genskabe et historisk bymiljø efter 1960´ernes hensynsløse bymiljøpolitik. Det nye Nyenstad må stadig i dag beundres som et ualmindeligt vellykket stykke by-rekonstruktion.