Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 14 - Baggersgade, Nørregade, Skolegade og Kirkegade

loading image
Henter kort...
static-map

Karréen er præget af kontraster: mellem den uregelmæssige gamle bebyggelse i Kirkegade og den ensartede storbybebyggelse i Nørregade – og mellem de nye huse, bl.a. det modernistiske Kirkegade 5, og de velbevarede gamle huse Kirkegade 7-15.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Karréens sider indgår i hver sin fortælling: Kirkegade i middelalderbyen/ Margretestaden, Baggersgade-siden i gadegennembruddet i 1930´erne og Nørregade-siden i industrialismens by med byplanlægningen efter Ambts 1891-plan. Nogle af ejendommene i Kirkegade trænger til snarlig bevarende sanering – men det bør tilstræbes at baghusene bevares – evt. med en åbning af arealet mellem Nørregade-ejendommene og Kirkegade-ejendommene, så det middelalderlige voldforløb også her kan opleves.

  • De tilbageværende gamle ejendomme i Kirkegade bør gennemgå bevarende sanering, inklusiv bevaring af baghusene.
  • De store rødstensejendomme i Nørregade-Skolegade bør behandles, så de igen får et ensartet præg med originale vinduer og butiksfacader som i 1914.
  • Behandlingen af gaderummene Nørregade og Skolegade bør samtænkes med Nørrevoldgade, Nørretorv og Birkhovedvej.

Helhed

Fortællingerne

Kirkegade er sammen med Korsbrødregade en del af det middelalderlige gadenet, der førte til og fra den senere lukkede Østerport. Bag Kirkegade-grundene gemmer sig i jorden den middelalderlige befæstningslinje.

Kirkegade indgår i helheden omkring Vor Frue Kirke, Margretestaden.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Kirkegades vejføring er oprindelig, middelalderlig, og nordsiden er i modsætning til det meste af den øvrige by ikke reguleret efter brand eller kongelige indgreb.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Denne bydel brændte ikke i 1797.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Udvidelsen af Nørregade 1914 skabte en hel ny husrække af ensartede store rødstensejendomme, som indgår i helheden omkring Nyborgs ”étoile” ("stjerne"), Nørretorv med Nørrevoldgade og Birkhovedvej som andre akser.