Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 13 - Baggersgade, Nørrevoldgade, Nørretorv, Nørregade

loading image
Henter kort...
static-map

En uhomogen karré, præget af modsætningen mellem den gamle husrække mod Nørregade, det store tidligere gymnastikhus mod Baggersgade og de nye ”saneringshuse” mod Nørrevoldgade.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant på arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Det tidligere gymnastikhus er en lidt klodset bygning, som dog på udmærket måde flankerer Baggersgade som indgang til byen fra nord.

Mod Nørregade bør de ældre huse gengives de originale detaljer, døre og vinduer og den lyse farvesætning fra 1800-tallet.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Karréen afgrænses i vest af Baggersgade-gennembruddet 1935, som indtil 1957 var hovedtrafikåren gennem Nyborg.

Karréen grænser i nord til Nørrevoldgade og volden.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Nørregade er en del af det middelalderlige gadenet; den østligste del var indtil gadeudvidelsen i 1914 et stræde, ”Hundeklemmen”.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Området brændte ikke i 1797.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Hjørnet Nørregade-Nørrevoldgade indgår i helheden omkring Nørretorv, hvor Nørrevoldgade mødes med Birkhovedvej og Skolegade i en stjerne, anlagt efter Ambts byplan 1891.