Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 12 - Karréen indrammet af Baggersgade, Mellemgade, Nygade og Nørregade

loading image
Henter kort...
static-map

Ved gadegennembruddet i Baggersgade i 1935 blev Nørregade 22 og 24, Baggersgade 1, 3, og 5 samt Mellemgade 37, 39 og 41 nedrevet, og Palle Suensons funktionalistiske Sparekasse for Nyborg By og Omegn fra 1938 opført i stedet for.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant på arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Gadegennembruddet i Baggergade er det nok tydeligste eksempel på, hvilken betydning den stigende bilisme og den moderne færgefart har haft for Nyborgs byudvikling. Palle Suensons smukke og funktionalistiske Sparekasse for Nyborg By og Omegn fra 1938 i Baggersgade 3 er et tidligt og smukt eksempel på funktionalistisk arkitektur i Danmark.

Den ældre bebyggelse i karréen er i øvrigt meget intakt bevaret fra årene efter branden 1797, og næsten alle huse er bevaringsværdige.

  • De enkelte huse skal så vidt muligt føres tilbage til deres oprindelige fremtræden mht. til materialer, farvesætning, vinduer og døre, så den historiske periode omkring 1800 afspejles bedst muligt.
  • Mellemgade, Nygade og Nørregade bør tydeliggøres som helhed fra genopbygningen efter 1797-branden, bl.a. ved lys facadefarvning af Nørregade 12, 18 og 20 og Nygade 3 samt Mellemgade 27, 29, 31, 33 og 35.
  • Palle Suensons modernistiske bankbygning fra 1938 i Baggersgade 3, den tidligere Sparekassen for Nyborg By og Omegn, bør med tiden føres tilbage til sit originale udseende med hvid klinkebeklædning.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Nørregade og Mellemgade var en del af det oprindelige vejnet gennem byen fra Østerport til Avernakkeporten. Ved lukningen af Østerport i forbindelse med Christian 3.s fæstningsarbejder flyttede Rigets Hovedstrøg til ruten Adelgade - Kongegade, men både Nørregade og Mellemgade beholdt deres præg af vigtige gader. Ved gadegennembruddet i 1936 blev Baggersgade desuden hovedfærdselsåren for bilister på tværs af landet og førte til færgerne ved Kongens Skibsbro. Denne afløser for Rigets Hovedstrøg fungerede indtil bilfærgerne flyttede ud til Knudshoved.

Christian 3.s vandforsyningssystem, der var en del af den store byplan for Nyborg som residenshovedstad, havde udspring i Møllegraven og forsynede alle gårde i Nyborgs midtby med vand, løb også til Mellemgade.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Mellemgade og Nørregade stammer helt tilbage fra byens opståen i 1200 tallet.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Karréen er helt nybygget efter bybranden i 1797. De klassicistiske huse med afskårne hushjørner mod gaden ses ved hjørnerne mod Nygade – som i sig selv også er en følge af genopbygningen efter 1797.
  • Lag 5 – Den moderne by: Gadegennembruddet i Baggersgade 1935 og den funktionalistiske arkitektur i byen.