Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 10 - Kongegade, Adelgade og Vestervoldgade og Korsgade

loading image
Henter kort...
static-map

Karreen består af to dele: Dels de store ejendomme mod Kongegade, som på dette strøg har bevaret meget af den middealderlige grundstruktur. Grundene afgrænses stadig mod syd af den middelalderlige vold, “Rosenbækken” med den markante stensætning mod den nu overdækkede voldgrav. Mod Vestervoldgade ses en blanding af små og store grunde, udstykket efter Christian 3.s byudvidelse i 1550´erne. Strækningen var bortset fra Vestervoldgade 29-31 allerede bebygget i 1683.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant på arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Karreen er en af de mest historiske i den indre by både mht. struktur og bebyggelse, hvor de tre store klassicistiske bygårde mod Kongegade hører til byens arkitektoniske hovedmonumenter.

  • De enkelte huse skal så vidt muligt føres tilbage til deres oprindelige fremtræden mht. til materialer, farvesætning, vinduer og døre, så de forskellige historiske perioder afspejles bedst muligt. Dette gælder bl.a. den markante historiske bygning Adelgade 4.
  • Ildebrandshusene Kongegade, Vestervoldgade og Korsgade skal tydeliggøres som helhed fra genopbygningen efter 1797-branden, bl.a. ved lys facadefarvning af tilbageføring af butiksetagerne ved inddeling i piller og vinduer
  • Adelgades belægning nylægges, så gadens oprindelse som paradeplads og en del af Rigets Hovedstrøg tydeliggøres
  • Rosenbækken retableres for så vidt muligt igennem hele karréen. Samtidig bør grundene syd for Kongegade plejes, så man bedre forstår den oprindelige struktur med brede dybe grunde.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Kongegade og Adelgade er en del af det oprindelige vejnet gennem Nyborg. Ved Christian 3.s fæstningsarbejder kom Rigets Hovedstrøg til at løbe gennem byen fra Kongens Skibsbro og gennem Adelgade og Kongegade.

For det første rummer karréen den bevarede del af en middelalderlige voldgrav, Rosenbækken. Desuden blev Adelgade under Christian 3. udvidet til at være det kongelige repræsentationsrum - opmarchområde for Christian 3. ryttere, når han med følge ankom til Kongens Skibsbro fra sin rejse over Storebælt.

Lag i historien 

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Kongegade (oprindeligt Søndergade) og Korsgade stammer helt tilbage fra byens opståen i 1200 tallet. Kongegade dannede sammen med Mellemgade og Nørregade hovedfærdselsårerne i øst-vest retning. Rosenbækken er den bevarede del af den middelalderlige voldgrav og synliggør grænsen mellem middealderbyen med de store dybe grunde ved Kongegade og Christian 3.s byudvidelse med de mindre grunde ved Vestervoldgade.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Karréen er med undtagelse af det sydvestre hjørne helt nybygget efter bybranden 1797. Ved Kongegade ligger en række af de fornemste bygninger fra genopførelsen 1798-1800. De klassicistiske huse med afskårne hushjørner mod gadekryds ses ved hjørnerne mod Adelgade/Kongegade samt Kongegade/Korsgade
  • Lag 4 – Industrialismens by: Ses især mod Adelgade, Vestervoldgade samt Korsgade, hvor en række af ejendommene er blevet fornyet eller ombygget i årene 1870-1900.