Volde og fæstninger

loading image
Henter kort...
static-map

Efter borgens nedgradering til militært tøjhus i 1660’erne fortsatte og udbyggedes fæstningens funktion som rygraden i forsvaret af Danmark. Sammen med Fredericia og København bevogtede den ikke bare gennemsejlingsfarvandene i det danske rige, men også hovedtrafikåren mellem Øst- og Vestdanmark. Denne funktion fortsatte, indtil Nyborg Fæstning blev nedlagt 1. april 1869. To år efter købte Nyborg by fæstningsarealerne og startede processen med at nedbryde voldene og anlægge nye byggegrunde. Arbejdet stod på til 1899, hvor protester fra byens borgere endelig betød, at nedbrydningen stoppede.