Beskrivelse

Vestergade – Odensevej

Odensevej-Vestergade var hovedindfartsvejen fra vest fra anlægget af hovedvejen mod Odense i 1790´erne til åbningen af motorvejen 1962. Området tilhørte imidlertid meget længe Juelsberg hovedgård, og er derfor på det meste af strækningen blevet sent bebygget, således at der ikke her er opstået nogen ældre landevejsbebyggelse. Mod syd danner Vestergade i dag en fortsættelse af den brede Ravelinsvej, som blev anlagt i sin nuværende form ved gadegennembruddet 1935 – før da skulle hovedtrafikken til byen tage et 90 graders knæk og følge alléen ind gennem Landporten.

Beskrivelse

På den første strækning mod syd er Vestergade omgivet af åbent terræn, kirkegården mod øst og Voldterrænet mod vest. Omkring udmundingen af Christianslundsvej ses tilløbet til en lille forstadsbebyggelse fra omkring 1850, bl.a. med et meget smukt toetagers bindingsværkshus vest for vejen. Derefter er terrænet igen åbent; mod vest ligger sygehusets bygninger og omgivelser, mod øst ved hjørnet af Frisengårdsvej er der benzinstation og den nye Føtex. I svinget ses desuden det i nyere tid ombyggede tidligere jernstøberi, og efter en smuk hvid villa kommer den nye kirkegård. Derefter er Odensevej ud til Ladegårdsvejen præget af modsætningen mellem erhvervsområdet mod syd med varehuse, bank og flere tidligere og nuværende benzinstationer – et vidnesbyrd om den tidligere status af hovedvej – mens nordsiden er bebygget af socialt boligbyggeri, hvis solvendte blokke ligger frit i grønne omgivelser. Men samtidig er dette strøg præget af smukke gamle vejtræer.