Beskrivelse

Vestbyen

De ældre kvarterer vest for byen, som er forbundet med bykernen gennem hhv. Strandvejen og Kongens Bastionsvej, er ikke på samme måder som f.eks. Holmen og Birkhovedkvarteret et velafgrænset område. De væsentlige træk i dette område er derfor snarere de to hovedlinjer: Dels det karakterfulde gadestrøg Kongens Bastionsvej-Gasværksgade forbi Jomfrutårnet frem til ”Tårnborg” og de gamle kommunale værker – og dels Dyrehavevej og Vindingevej, som med deres fornemme rækker af villaer fra tiden 1900-1914 danner fine ”ankomster” til byen fra syd og vest.

Kongens Bastionsvej med Realskolen (Vestervold Skole) og Jomfrutårnet til højre. Foto Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Kvarteret er relativt sent bebygget; den første bygning var den flotte fattiggård ”Tårnborg” 1881, og derefter realskolen ved Kongens Bastionsvej opført 1887 samt et par villaer på samme vej. Det stor tyk i bebyggelsen skete i årene 1900-1914, hvor Dyreborgvej og Vindingevej blev udviklet til langstrakte villakvarterer med statelige flerfamilies villaer mod de to hovedfærdselsårer og mindre murermestervillaer ved sidevejene. At fattiggården var første bygning i kvarteret, hindrede ikke, at især Dyrehavevej blev byens ”guldkyst”. Medvirkende hertil var, at Dyrehavevej lå på Juelsbergs jorder og tilhørte Hjulby Sogn – og derfor fungerede som skattely.

Beskrivelse

Kongens Bastionsvej er et dramatisk gadeforløb; det starter uanseligt ved hjørnet af Vestervoldgade, men går så i en jævn stigning opad, først mellem et par fine schweizervillaer på den ene side og den tidligere realskoles flotte nyrenæssancebygning fra 1887 på den anden. Derefter ser vi det hvide Jomfrutårn stående på kanten til den dybe grav, den opfyldte voldgrav, der senere blev udnyttet af den østfynske jernbane og som i dag er bebygget med et butikscenter. Samtidig har vi længe set gadens point-de-vue, den tidligere fattiggård ”Tårneborgs” statelige bygning. Foran ”Tårnborg er der en lille pladsdannelse med et lille blomsterbed i midten – og her drejer gadestrøget, som nu hedder Gasværksgade, ca. 30 grader mod højre – og her ser vi så på hele højre side først det flotte gamle elektricitetsværk (1907 af arkitekt Colding) og derefter det nedlagte gasværks store kompleks, opført 1898 og senere.

NFS’ (Nyborg Forsyning og Service) smukke bygning på Gasværksvej 2 opført i 1900. Foto 2019 Peter Holm

Nærmer vi os så byen den modsatte vej fra sydvest eller syd, kommer vi ind ad Vindingevej og Dyrehavevej. På Vindingevej har vi allerede mødt både Statsfængslets store og dystre bygninger og dens modstykke, den lille charmerende haveby. Omkring krydset ved Carlsmindevej begynder så rækken af statelige huse, mest flerfamilies villaer, de fleste pudsede og ofte forsynet med en tresidet karnap med kvist. På højre side bemærker vi her den katolske kirke, der blev flyttet hertil i 1914 og indrettet i villaen ”Stella Maris”. I årene 1927-31 blev så den nuværende kirke og den tidligere katolske skole bygget (arkitekt Tidemand-Dal fra Nakskov). Komplekset blev siden udvidet med rekreations- og alderdomshjem; siden 1996 rummer komplekset Nyborg Friskole.

Foto fra 2019 af den tidl. katolske kirke på Vindingevej nu en del af friskolen. Peter Holm

Kommer man ind ad Dyrehavevej, begynder de arkitektoniske seværdigheder kort efter skoven. På højre side bemærker man den lille Birchs Allé med de flotte allétræer, der ender i en statelig herregårdslignende villabygning. Lidt efter kan man dreje ned om Steensvej, hvor nogle af byens fineste villaer i nationalromantiske stilarter kan ses. Og herfra og ind mod byen kantes vejen af flotte flerfamilies villaer; i modsætning til Vindingevej står de fleste her i røde sten med hvide detaljer, men også her er der masser af tårne og karnapper. Villaerne fortsætter helt ned til krydset, hvor Strandvejen begynder – og har man været opmærksom, har man lagt mærke til, at alle huse i kvarteret har et eget navn; nogle af de nederste hedder Vita og Vitus.

Efter disse borgerlige strøg er Strandvejen trods sit navn en kedelig kontrast – en trafiktunnel mellem høje rødstens lejekaserner, en rigtig ”brogade”, der på den én side skjuler havnen og dens nye ejerlejligheder, på den anden side den gamle voldgrav med centret ved SuperBrugsen.

Foto 2019 af Dyrehavevej. Peter Holm

Anbefalinger

Strøget Kongens Bastionsvej – Gasværksgade burde, som en pendant til Birkhovedvej-aksen, også markeres med allétræer, og den trekantede plads foran Tårnborg ligesom Børge Jensens Plads gøres til et rigtigt torv. Og så vil det naturligvis på længere sigt være det store mål at få synliggjort det centrale dæmningsanlæg. Mht. Dyrehavevej og Vindingevej bør begge veje behandles som smukke, let trafikdæmpede adgangsveje til byen med allétræer, god belægning og flotte gadelygter.