Beskrivelse

Fængselsbyen

I tilknytning til fængslet blev der dels anlagt et landbrug, Carlsminde, hvor fangerne kunne arbejde, dels en hel lille bydel til fængslets funktionærer. Funktionærbyen blev 1921-26 bygget syd for Vindingevej efter tegning af Kristoffer Varming. Men hvor Varming i selve fængslet havde overholdt den oprindelige fængselsarkitektur, gennemførte han i funktionærbyen en helt anden og venligere stil, præget af ”Bedre Byggeskik” – en bevægelse, han ellers i starten havde været skeptisk over for (det var Varming, der 1910 drillende sagde om de unge arkitekter, at deres slagord var ”Ud med Italien, leve Møgeltønder!”).

Funktionærbolig Dobbelthus, Funktionærbolig

 

Beskrivelse

”Fængselsbyen” er bygget som en lille ”haveby”, meget i familie med Nyborg Kommunes samtidige ”Rødby” for jernbanearbejderne. Bebyggelsen er samlet i en række enkelt- og dobbelthuse langs Vindingevej samt to stikveje, hvoraf den vestligste ender midt for facaden af bebyggelsens største bygning, en to etager høj boligblok, kronet med en gavlkvist og flankeret af to lavere sidefløje, ligesom der foran bygningen er en pladsdannelse, flankeret af to dobbelthuse. Den anden stikvej går i vinkel hen mod centralbygningen; ved knækket ligger også to ens dobbelthuse, placeret i vinkel i forhold til hinanden.

Arkitekturen er meget smuk og tiltalende, lys og åben i modsætning til fængslets tunge og dystre fremtoning. Facaderne er gulkalkede med midt- eller sidepartier, udformet som hvidkalkede kvaderfugede ”risalitter” samt indgangsdøre, anbragt to og to med indfatning af pilastre og kronet med frontoner, båret af konsoller. Overalt har bygningerne hel- eller halvvalmede tegltage med originale tagkviste og skorstene. Ved vinkelvejen er der endelig i nyeste tid opført et hus, som er forsøgt tilpasset ”fængselsbyens” stil.