Ringen omkring voldene

loading image
Henter kort...
static-map

Rundt om det centrale kulturarvsområde ”Nyborg inden for voldene”, ligger en række kvarterer, som på forskellig måde knytter sig til de store kulturarvsfortællinger, i særlig grad temaet: Vejen. Det er områder, som ikke på samme måde som den indre by skal beskrives i detaljer – men dog områder, som bør omfattes af en politik for bevaring og udvikling, der understreger deres rolle i den samlede fortælling. De fem kvarterer i ”ringen” er:

  • Jernbanegade-Søndergade – fordi kvarteret på én gang kan ses som en forlængelse af den indre by og er knyttet til historien om infrastrukturen, jernbanen og færgerne.
  • Holmen – fordi kvarterets ældste dele er knyttet til historien om infrastrukturen, samtidig med at kvarteret som helhed viser en række stadier i arbejderklassens boligforhold.
  • Birkhovedkvarteret – fordi kvarteret med inspiration i Charles Ambts byplan blev udbygget i årene omkring 1900 og her smukt viser en række idealer for byplan og bebyggelse under industrialismen, samtidig med at kvarteret danner en helhed sammen med den indre bys lag 4, Nørretorv og Nørrevoldgade.
  • Rødby – fordi det er Nyborgs bedste eksempel på ”haveby”-tanken omkring Første Verdenskrig og samtidig både et kommunesocialistisk monument og et miljø tæt knyttet til Nyborgs funktion som bane- og færgeby.
  • Vestbyen – fordi kvarteret på en gang gennem Gasværksvej-aksen udgør en fortsættelse af den indre bys lag 4, parallelt til Birkhovedkvarteret, og samtidig med villabebyggelsen langs Dyrehavevej og Vindingevej rummer en flot og tidstypisk ”indgang” til byen.