Nyborg by inden for voldene

loading image
Henter kort...
static-map

Kort over Nyborg 1440. Tegnet af Niels Høirup

Nyborgs indre by, bykernen, er den tredje del af det samlede udvalgte kulturarvsområde. I det følgende gennemgås ud fra et komparativt byhistorisk perspektiv a) den indre bys historiske lag, samtidig med at der sættes fokus på de store fortællinger, herunder især Christian 3.s residensby, Vandsystemet og Rigets Hovedstrøg. Gennemgangen følges af b) vurdering af, hvad der af historiske lag og fortællinger kan anses som hhv. international, national eller regional/ lokal kulturarv. Derefter følger c) en række anbefalinger for kulturarven som helhed, opdelt på de vigtigste kvarterer i den indre by.