Beskrivelse

Nationale industricentre: Kommunekemi og Tjærekompagniet

Gennem sin centrale beliggenhed er Nyborg ikke blot blevet hjemsted for store institutioner og landskendte mødesteder, men også nogle for industrier, der har serviceret hele Danmark. Den mest kendte er Kommunekemi, som i dag hedder Fortum Waste Solutions A/S. Virksomheden blev grundlagt i 1971 i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg Kommuner som første danske fælles anlæg til behandling af farligt affald og placeret i Nyborg både pga. af beliggenheden, adgangen til bane, vej og havn samt muligheden for en sikkerhedszone omkring virksomheden.

Virksomheden behandler i dag en lang række affaldsprodukter, som dels forbrændes og bruges til udvinding af elektricitet og varme, dels bearbejdes til genbrug og udvinding af råstoffer. Kommunekemi blev i 2010 solgt til investeringsselskabet Nordgroup, som igen i 2015 afhændede virksomheden til den finske koncern Ekokem Oy, som i 2017 blev opkøbt af Fortum Waste Solutions A/S.

Bag Tjærekompagniet, i dag Hans Chr. Munck, ligger en lignende lidt ældre historie. Virksomheden blev oprettet i 1917 som de Danske Gasværkers Tjærekompagni til at samle og sælge overskudstjære fra gasudvindingen. I første omgang blev tjæren solgt til Norge og Sverige, men med asfalteringen af de danske veje blev der et stort indenlandsk marked for produktet ”Tarnac”. I 1941 byggede Tjærekompagniet en tilhørende kemisk fabrik på området, hvor Nyborg Lynfrost siden blev bygget, hvor der bl.a. blev fremstillet plantegifte og bakelit. I 1960’erne flyttede virksomheden til sin nuværende placering på Fladet og var her bl.a. med til at få Kommunekemi placeret i samme område. I 2003 blev virksomheden Tarco Vej solgt til den lokale entreprenør Hans Chr. Munck, som i dag driver fem asfaltfabrikker samt virksomhedinden for rørproduktion og forsyning.

Fortum i 2019. Foto Peter Holm