Nationale centralfunktioner

loading image
Henter kort...
static-map

Området ved Epileptikerhospitalet. Billedet er taget inden for perioden 1936-1939. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

I kraft af Nyborgs centrale, geografiske placering har det været naturligt, at man også fra statens side har været opmærksom på byen som en oplagt kandidat, når institutioner og industrier med bredt geografisk sigte skulle etableres. Byen har ligeledes en tradition for selv at byde sig proaktivt til i sådanne tilfælde. Institutionernes monumentale byggerier – ofte i fornem arkitektonisk udførelse – præger derfor Nyborgs bybillede, særlig i ringen rundt om byens volde.