Beskrivelse

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter 

Det nye fritids- og konferencelandskab voksede således op ved bæltet og ikke fjorden. Igennem årtier blev ”Nyborg Strand” med hoteller, restauranter, golfbane og fornemt anlagte badestrande formentlig i mange danskeres bevidsthed det egentlige Nyborg, mens den historiske fæstningsby fortonede sig lidt mere i horisonten.

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter i 2022

Det største af konferencehotellerne bar ligefrem navnet ”Hotel Nyborg Strand”. Det åbnede som badehotel i 1899 og fik fra 1913 og nogle årtier frem en ny funktion som Missionens Kurhotel med årlige kirkestævner, der trak 1200 tilrejsende gæster. ”Nyborg ny Badehotel”, som navnet da lød, måtte udvides i flere omgange for at kunne klare indkvarteringen. Efter en kriseperiode under Anden Verdenskrig med funktioner som kaserne og flygtningelejr, fremstod Nyborg Strand i 1950’erne som Nordens største hoteletablissement. I de seneste årtier er ”Nyborg Strand”, nu Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, igen og igen blevet udvidet og moderniseret og regnes i dag for at være det største konferencecenter vest for Storebælt – under sloganet ”Hele Danmarks Mødested”. Et yndet mødested i gåafstand fra det infrastrukturelle knudepunkt omkring Storebæltsbro, jernbanestation og motorvejsafkørsel.

Hoteller, kursuscentre og mødepladser

I kort gåafstand fra Nyborg Strand ligger endvidere Hotel Hesselet, der under tidligere navne som ”Christianslund” og ”Lunden” ligeledes kan føre sin historie tilbage til turismens barndom, og længere mod syd Storebælt Sinatur Hotel & Konference, der genåbnede i moderniseret og nybygget udgave i 2013. Længere ude ved Knudshoved gamle færgehavn ligger DSB’s kursuscenter, og flere kunne nævnes. Tilsammen har Nyborgs koncentration af bade/turist/konferencehoteller langs Storebæltskysten etstort potentiale for at tiltrække øget konferencevirksomhed året rundt, bortset netop fra sommerperioden, hvor der til gengæld burde være god mulighed for at bruge den ledige kapacitet til turistovernatninger. I princippet råder hotellerne over en værelseskapacitet svarende til et middelstort krydstogtskib, og det er muligt at forestille sig flerdages ophold på et landfast krydstogtskib med tilhørende planlagte udflugtsmuligheder og tilbud lige fra egnens kulturarv til beach volley.

Nyborg Strand, Hesselet, Storebælt Sinatur Hotel og Kursuscenter Knudshoved har tilsammen omtrent 650 værelser. De fire Nyborg-Storebæltshoteller arbejder sammen i Destination Nyborg med yderligere tre hoteller og kursuscentre i nærheden: Hotel Villa Gulle i Nyborg, Holckenhavn Slot og Gl. Vindinge Kursuscenter med yderligere o. 80 værelser.

Hotel Hesselet - opført tæt på strand, skov og vand. Foto ca. 1967 Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Anbefalinger

  • Det vil være vigtigt at formidle og markedsføre – at Nyborg ikke blot er hele Danmarks mødested, men tillige har været landets møde- og samtalested igennem 800 år.
  • Det vil herunder være vigtigt, at konferencehotellerne får mulighed for at benytte det nye Nyborg Slots faciliteter, herunder Den nye Danehofsal, til særlige arrangementer.
  • Infrastrukturen – motorvejen og jernbanen – kan opleves som en barriere mellem konferencebyenog den historiske konge- og fæstningsby. En barriere som bør og kan mindskes betydeligt ved sti- og passagetiltag.
  • Det vil være vigtigt, at konferencehotellerne hver for sig eller i fællesskab afholder kulturintroducerendeforløb (weekend- og ugetilbud), også gerne sådanne som fokuserer på skov og strand, natur- og fritidsliv.
  • Som en del heraf bør kulturarvsinstitutionerne satse målrettet på at formidle til hotellernes gæster,f.eks. i form af småudstillinger, infomateriale og foredrag.
  • Overordnet set er det målet at forbinde by og strand på nye måder, herunder at udnytte den store ledige overnatnings-, læringsrum- og bespisningskapacitet i sommerperioden.