Mødestederne

loading image
Henter kort...
static-map

Mødestedet og samtalestedet i Rigets Midte, i Danmarks Riges Hjerte, er en central del af Nyborgs historiske DNA, der på fornem vis forbinder ”Vejen” og ”Ordet” og trækker trådene tilbage til Danehofbyens middelalderlige status som parlamentets lovfæstede mødested. Også under enevælden (1660-1848) var byen selvfølgelig en vigtig port mellem øst og vest, og undertiden kom kongen med sit store følge forbi, således som det fornemt er fastholdt i kobberstik om Frederik 5.s rejse gennem Rigerne Danmark og Norge i 1749.

Kobberstik af Frederik 5.’s rejse gennem rigerne Danmark og Norge i 1749. Nyborg Vor Frue Kirke ses i baggrunden. Kgl. Bibliotek

Byen fastholdt derfor også igennem århundreder faciliteter til overnatning, bespisning og mødevirksomhed. Det ærværdige Hotel Postgården er et fint eksempel herpå. Det var dog først med turisme- og fritidssamfundets begyndende vækst fra 1890’erne, at Nyborg for alvor markerede sig som mødestedet midt i landet, og da karakteristisk nok ved Storebælts glimrende badestrande og svalende ”strømbade” i gåafstand fra bykernen. I dag er hotellivet således samlet ved Storebælt, medens der i fæstningsbyen Nyborg kun fungerer et enkelt mindre byhotel: Hotel Villa Gulle.

Hotel Postgården. Foto Nyborg Lokalhistoriske Arkiv