Beskrivelse

Svenskekrigene og Englænderkrigene fik dramatiske følger for Nyborgegnen. Den afgørende sejr over svenskerne faldt i slaget ved Nyborg den 14. november 1659. I de senere år har detektor-arkæologene arbejdet med at kortlægge detaljerne på slagmarken, der findes på Nyborg Slots Ladegårds marker (nu Juelsbergs jorder). Befæstningen rundt om Nyborg blev afgørende præget af krigen og dens eftervirkninger, men også i omegnen af Nyborg blev der etableret skanser.

Ved Storebæltskysten opførte svenskerne således ”Stjerneskansen” i 1658-59 til beskyttelse af en hovedlejr for de svenske tropper. Stjerneskansen blev ombygget under Englænderkrigene i 1808 og nedlagt som fæstningsanlæg i 1899. Skansen blev i 2015 renoveret på den private ejers eget initiativ og fremstår nu atter synlig og bestykket med kanoner.

Litografi/tegning af slaget ved Nyborg 14. november 1659. Rigsarkivet