Beskrivelse

Fra Margrete 1.s tid (1376-1412) er det vigtigste kulturarvsmonument i Nyborgs omegn nok det vældige voldsted efter borgen Magelund i Ellested sogn ved Ørbæk. Faktisk gennemtrumfede dronningen i 1396 et forbud mod nye private befæstninger, eftersom der var sket så ”overmåde liden ret fra de faste borge, som nu er bygget.” Borgen og storgodset Magelund blev o. 1380 afhændet til Moltke-familien først som pantsættelse til rigsmarsk Evert Moltke og efter dennes død til brødrene Fikke og Johan Moltke – alle tre med kortvarige funktioner som lensmænd på Nyborg Slot. I 1391 solgte Moltke-brødrene Magelund til dronning Margrete, der efter sagnet lod borgen nedbrænde, men straks efter overdrog godset til Johan Olufsen Bjørn – også han lensmand på Nyborg Slot. Herregården flyttedes og nyopbyggedes ved denne tid under det nye navn Lykkesholm, der siden tilfaldt Johan Bjørns svigersøn Steen Basse – også han lensmand på Nyborg Slot og en tro støtte for dronning Margrete og hendes udpegede efterfølger, plejesønnen Erik af Pommern (konge 1396- 1439). Igennem et halvt århundrede var ejerne af Magelund/Lykkesholm således en integreret del af regeringskredsen omkring dronningen og Nyborg Slot.

Lykkesholm Herregård. Foto Nyborg Kommune/ Eagle Foto 2014