Beskrivelse

Meget tænkeligt er der endnu en række faser i befæstelsen af overfartsruten fra Nyborg-området. Særligt springer landsbyen Hjulby umiddelbart vest for Nyborg i øjnene. I middelalderen var kirkelandsbyen Hjulby i kronens eje, og landsbyen opføres derfor sammen med Nyborg som krongods i kong Valdemar Sejrs jordebog (o. 1230). To kongelige dokumenter er i 1180’erne udstedt fra Hjulby, hvilket peger på tilstedeværelsen af en kongsgård her, men da Nyborg Slot og by er udlagt på Hjulbys strandnære del af bymarken, er der også en mulighed for, at navnet ”Hjulby” simpelthen er den ældre form for ”Nyborg”.

Under alle omstændigheder kan det uden videre konkluderes, at Storebælts-brohovedet Nyborg har været et strategisk befæstet område i århundreder forud for Nyborgs anlæggelse, om end der fortsat savnes en række undersøgelser med henblik på at lokalisere, datere og beskrive de enkelte anlæg.