Beskrivelse

Dyrehaven

Christian 3.s sejr i grevens Fejde og den påfølgende udbygning af Nyborg til reformationskongens primære residensstad indebar bl.a., at det kuperede og stærkt afvekslende område mellem Nyborg og Holckenhavn Fjord blev udlagt til en mægtig kongelig dyrehave. Endnu på svenskekrigenes tid kunne den kongelige ”Thiergarten” tydeligt afgrænses, og endnu i dag er der bevaret væsentlige løvskovsdækkede dele heraf.

Da kongerne forlod Nyborg i midten af 1500-tallet, og krongodset blev bortsolgt efter 1660, kom interesserne fra de nærliggende herregårde og ikke mindst byens egne indbyggere i spil. Alle havde interesse i jagten omkring Nyborg og kæmpede om rettighederne til den.

Dyrehaven mod Holckenhavn Fjord, ”Dyrehave Mølle” og Nyborg i baggrunden. Nyborg Kommune 2016  

Dyrehave Mølle

Dyrehave Mølle er opført i 1858 som en grundmuret, såkaldt hollandsk gallerimølle. Møllen indeholder både mølle, stuehus, udbygninger med bageovn samt løbende tilføjelser som dieselgenerator, automatisk krøjeværk og bageriudsalg. Dertil rummer selve møllen interessante detaljer som vogngennemkørsel, syv lofter samt et intakt, funktionsbestemt inventar. ”Dyrehave Mølle” er en af de få bynære vindmøller, der er tilbage i Danmark. Møllen, som er fredet, og de tilhørende magasinbygninger og stuehus har været i samme families eje i over 100 år. Møllekroppen er muret op som en af Danmarks højeste møller. Møllevingerne, som er lavet af Douglasgran, er ca. 20 meter lange og forsynet med ”sejl” af træ, der stilles lodret således, at de danner en flade, som får vingerne til at dreje rundt.

Møllen blev i oktober 2018 overtaget af Realdania, som vil restaurere møllen for at sikre den for eftertiden. Mølle, garage og tilhørende bolig skal restaureres, og det er planen, at møllen igen skal male mel. Boligerne skal bringes til nutidig standard og derefter lejes ud. Det samlede anlæg står som et fint, sammenhængende kulturmiljø, der ligger landskabeligt smukt med udsigt over Nyborg Fjord.

Dyrehave Mølle. Foto Kristian Lilholt  

Dyrehavegård

Dyrehavegård skal efter sigende have tilhørt kong Hans, og gården har været en parcel af de gamle slotsjorde. Området omkring Dyrehavegård bidrager til den store fortælling om Nyborg som kongeby og residensstad. Som navnet antyder ligger Dyrehavegård på jorde, der har været anvendt som dyrehave. Der er tale om Christian 3.s dyrehave, som beskrevet ovenfor. Dyrehavegårds nuværende bygninger er fra 1670. I første halvdel af 1900-tallet voksede  Dyrehavegård gradvist sammen med Nyborg i takt med, at bebyggelsen langs Dyrehavevej blev mere tæt.

Dyrehavegård. Foto Peter Holm 2016  

Anbefalinger

  • En stor del af dyrehaven er i dag bebygget, men en god og smuk del ned mod Holckenhavn Fjord er bevaret, og det vil være et vigtigt mål, at dette område fremover i højere grad vil kunne opleves og blive formidlet som en renæssancekonges dyrehave – der i alder er omtrent hundrede år før Dyrehaven ved København og dermed formentlig landets ældste kongelige dyrehave. Der kunne holdes vildt på området, og Dyrehave Mølle i Nyborg med sine 25 meter og 7 etager, en af Danmarks højeste vindmøller og synlig fra Dyrehaven, kunne som en del af Realdanias planer om at møllen igen skal male mel, indgå i fortællingen om området og evt. huse et traktørsted om sommeren. Området kunne danne en smuk helhed her ved en af indkørselsvejene til Nyborg.