Beskrivelse

Nyborg tredje banegård

Nyborgs tredje banegård, som i 1892 blev anlagt lige øst for centrum, for enden af den forlængede Nørrevoldgade, er fortsat velbevaret. Efter lukningen som banegård med tilhørende posthus blev de to markante bygninger restaureret og ombygget til lejligheder med stor respekt for arkitekturen. Bl.a. er søjler og bæringer til det oprindelige perrontag bevaret langs den tidligere banegårdsbygnings bagside. Også forpladsen har bevaret sin oprindelige karakter med bredt fortov og trappe til hovedindgangen.

Til gengæld er fornemmelsen af det tidligere baneterræn sløret, dels af opførelsen af en ny række boliger på tværs af terrænet (Svaneparken), dels opførelsen af et lavprisvarehus mod syd ved Storebæltsvej.