Beskrivelse

Knudshoved

Halvøen Knudshoved rummer en række kulturarvselementer, der både kan relateres til ”Sværdet” (Slipshavn-fæstningen) og ”Vejen” (trafikken i og over Storebælt).

I infrastrukturens kulturarv indgår følgende elementer: 

  • Fyret, som først blev sløjfet i 1956, da motiorvejen til Knudshoved Færgehavn skulle bygges. Det første fyr, et vippefyr kaldt ”papegøjefyret”, blev opsat i 1730, men blev i 1809 erstattet af et lavt muret fyr, der løbende blev moderniseret og forhøjet til sin nuværende skikkelse 1894. Til fyret hører en muret ”Knaldhytte” på terrænet øst for fyret, tidligere brugt til opbering af raketter og krudt til signalgivning.
  • Isbådsstationen (Fyrvej 1 A), opført ca. 1800-1810. Den absolut fornemste af alle Storebælts isbådsbygninger – et firelænget anlæg bestående af en grundmuret hovedfløj mod nord med søjlebåret tagudhæng i sin fulde længde samt gavle udformet som gavlkviste, en sidefløj i øst med lignende ”galleri”, en bindingsværkslænge mod vest samt mod syd en kørelade – alle fire bygninger hvidkalkede med rødt træværk samt tegltage. Til anlægget hører desuden et selvstændigt hus øst for isbådsstationen, ”Isbådshuset”, der tidligere blev brugt som sovesal for personalet og telegrafstation. Hele anlægget blev fredet 1950 og er stærkt restaureret i forbindelse med indretning til DSB Kursuscenter 1985-2012.
  • Isbådsbanegården (Fyrvej 3 og 1 B), som blev opført 1876-77 i forbindelse med udbygningen af færgeriet med forbindelsesbane fra Nyborg til Knudshoved og Slipshavn. Meningen var, at de to steder skulle fungere som banegårde ved isdækning – Slipshavn når blot Nyborg Fjord var tiliset, Knudshoved når hele Storebælt var islagt. Slipshavn blev dog aldrig brugt til formålet og sporet hertil blev nedlagt 1905. Knudshoved blev derimod brugt en del gange, især efter anlægget af ”Gamle Mole” 1890 (indgår i dag i Knudshoved Færgehavn-anlægget). – Bygningerne består af den tidligere stationsbygning mod vest med fremskudt midterparti samt syd for den gamle isbådsstation en bygning, der tidligere blev brugt som remise og bolig, bestående af en villalignende beboelsesdel mod øst og bagved en større enkel del i to etager. Hele anlægget blev i årene 1924-1981 brugt som feriehjem og skole for DSBs personale; fra 1981 er alle bygninger inddraget i DSBs ”Kursusstation Knudshoved”, og der er dels 1982-85 opført en selvstændig værelsesbygning mod øst, dels to tilbygninger til den tidligere banegård (stærkt ombygget 2012).
  • Rester af banespor: I terrænet ses flere spor efter de tidligere baneforløb – dels den i 1905 sløjfede banestrækning Knudshoved-Slipshavn, dels banestrækningen fra Nyborg til Knudshoved