Beskrivelse

Bilfærgelejerne ved Knudshoved

Det tredje store infrastrukturelle kulturmiljø i Nyborg er naturligvis de omfattende rester af bilfærgehaven og færgelejerne på Knudshoved – et kæmpestort område, der i dag afgrænses mod syd af det oprindelige Knudshoved, mod nord af motorvejs- og banetilkørslerne til Storebæltsbroen.

Området ligger i dag øde hen, og overgår fra dag til dag mere til naturen. Bilfærgehavnens moler og de tre store færgelejer er bevaret med deres betonkajer og stensætninger – men ellers er alle de tidligere opmarchbaner og anlæg ryddet og forsvundet. Kun ses på en enkelt vejbane på tværs af terrænet svage spor af for længst glemte fodgængerovergange. Men kigger man nærmere efter ved færgelejerne, står de faktisk ret intakt bevaret. I bunden af lejerne ses de rustne forankringer til broklapperne; og ved de bevarede fortøjningshoveder ses et sted en rusten ankerkrog, et andet sted et målerskab, et tredje sted en taljeforankring. Kort sagt: det hele ligger som et industrilandskab, der langsomt overgår til natur – en dansk parallel til f.eks. den store Emscher Park i Ruhrdistriktet, hvor et helt stålværk står tilbage, overgivet til malerisk og fortællende forfald.

Nærmest motorvejen er Storebæltsbro-byggeriets tidligere – på grund af midlertidighed ret tarvelige – udstillingspavillon i dag indrettet som et cafeteria med tilhørende P-plads – og det er her tydeligt, at Knudshoved fortsat er et meget yndet og centralt møde- og pause sted midt i landet.