Beskrivelse

Jernbanefærgelejerne

Selv om jernbanefærgerne ophørte med deres sejlads i 1997 og jernbanesporene hurtigt blev taget op, ligger det gamle spor- og færgeterræn stadig som et unikt, men upåagtet kulturmiljø midt i Nyborg. Området er velafgrænset. Mod sydøst markeres grænsen af Sølystvej, som fortsat er det gamle arbejderkvarter på Holmens facade mod baneterrænet. Mod nordvest er grænsen lige så skarp; her ligger længst mod nord det gamle jernbane- og arbejderkvarter ved Søndergade-Jernbanegade – og syd herfor den nye bebyggelse ved Nyborg Havn, som også har erobret noget af det gamle baneterræn, afgrænset af den nyanlagte Holmens Boulevard. Mod nord afgrænses terrænet i dag af Storebæltsvej, og mod syd afsluttes terrænet af de tre store færgelejer.

Færgelejerne står bevaret med deres nyere kajkanter af beton, uden den tidligere beklædning af træbolværker. Ved det sydligste færgeleje har man bevaret den karakteristiske broklap-port. Det midterste færgeleje er i dag afsluttet af en betonbrøstning, mens man i forlængelse af det nordligste færgeleje har anlagt en kanal, som går gennem den nye bebyggelse langs havnen. I øvrigt ligger hele terrænet hen i græs. Eneste bebyggelse på terrænet er Statsbanernes tidligere maskinværksteder – et karakteristisk industrianlæg i gule mursten med skifertage, opført i 1880´erne i forbindelse med åbningen af jernbanefærgefarten. Et historisk anlæg, som heldigvis p.t. er under omdannelse til kulturelle formål.