bbrnr

450-2694-1

I 1849 blev Mellemgade 22 udstykket fra hjørneejendommen (se Mellemgade 24 og Lille Kongegade 2), og bestod da af bindingsværk i to etager. Dette bindingsværkshus blev nedrevet omkring 1876, og i stedet for byggede købmændene E. og Th. Jensen de vestlige tre fag af det nuværende forhus.

I 1878 overtog købmand Otto Nielsen ejendommen og opførte året efter den resterende del af det nuværende forhus, et forhus i to etager, syv fag og grundmuret. Underetagen med store butiksruder, inddelt med pilastre. Overetage med vinduesindfatninger, der ”hviler” på kordongesimsen. Sadeltag med tegl. Bagside i bindingsværk, sidehus i vest også bindingsværk, mens sidehuset i øst er i grundmur. Facaden er desuden ændret i nyere tid.

Underetagen bør have sin oprindelige faginddeling tilbage, og i overetagen bør isættes ensartede dannebrogsvinduer.