bbrnr

450-5484314-1

Forhus af bindingsværk i to etager, otte fag. I 1930 blev gadefacadens underetage ændret til grundmur. Stueetagen er indrettet til butik, og overetagens bindingsværk er med gule tavler og gråt træværk. Sidehus midt for ejendommen grundmuret, bygget i flensborgsten med teglhængt mansardtag, mod syd med støbejernsvinduer. Et ”ildebrandshus”, som med små midler kunne blive fint, dels ved ensfarvet maling af overetagens bindingsværk - "over stok og sten"; dels ved fjernelse af skiltebeklædningen; da butiksvinduerne ellers overholder faginddelingen. Sidehuset, der er opført som sadelmagerværksted omkring 1860, er en interessant bygning. Ved en eventuel gårdoprydning i karréen vil bygningen kunne komme mere til sin ret.