bbrnr

450-5484318-1

Forhus i to etager af bindingsværk, otte fag, fra 1872 med grundmuret gadefacade, pudset og malet, i underetagen delvist refendfuget. Kordongesims mellem etagerne, i overetagen vinduer med sålbænke båret af små konsoller. Trukken taggesims og eternittag. Bagsiden står i bindingsværk.

Et godt hus, der indføjer sig i husrækken. Butiksindretningen bør ombygges til vinduer og murpiller, der respekterer faginddelingen i overetagen.