bbrnr

450-5484319-1

Forhus på to etager, fire fag, helt eller delvist grundmuret til gaden og bindingsværk til gården. Stueetage refendfuget, med butiksvinduer og –dør, som overholdet faginddelingen, samt indgangsdør med klassicistisk dobbelt fyldingsdør og ovenlys med medaljon. Kordongesims mellem etagerne, overetagen med originale småsprossede vinduer á 20 ruder. Mod gården ombyggede rester af udvendig ligeløbstrappe til første sal.

Mellemgade 12 er et af de fineste eksempler på de klassicistiske bygninger, der blev opført ved genopbygningen efter branden i 1797, der ødelagde store dele af byen. Den er opført med en facade svarende til en mønstertegning af bygmester Jacob Encke, der har tegnet nogen af Nyborgs fineste huse som for eksempel Rasmus Møllers Gård, Nørregade 1 og Jacob Enckes Gård i Kongegade 12.

Bygningen er fint bevaret med oprindelige vinduer og hoveddør, men fremstår i dag ret forfalden og fortjener snarest restaurering. Fritrappen på bagsiden er en af de sidste ”svaletrapper” i Nyborg, der er bevaret i rimelig original tilstand.