bbrnr

450-5484320-1

Ejendommen består dels af et grundmuret hjørnehus i tre etager (Korsgade 7 og Kongegade 9) opført 1907-1908, og dels af et oprindeligt bindingsværkshus i to etager (Kongegade 11) opført efter branden 1797.

Korsgade 7 og Kongegade 9: Hjørnehusets undertage er beklædt med kvadre af kunstgranit; overetagerne står i blank mur. Over hjørnefaget en karnapudbygning, kronet af et tårn med kobberspir; mod Korsgade endnu en karnap, der går op i en kvistgavl. Skifertag med tagkviste.

Hjørnehuset erstattede to bindingsværkshuse, dels Kongegade 7 i tre etager, og dels Kongegade 9 i to etager. Det nye hjørnehus er en flot ejendom, der dog i stil og størrelse afviger fra kvarterets mere dæmpede tone – men samtidig et udtryk for, at ”Kongeruten” Korsgade-Kongegade i slutningen af 1800-tallet øgede sin betydning som byens primære butiksstrøg. Vinduet i hjørnekarnappen, 2. sal bør udskiftes til originalt vindue.

Kongegade 11: Seks fag hus i to etager med grundmuret, pudset og blåmalet facade, delt af trukne og hvidmalede gesimser: kordongesims og taggesims; tegltag med tre umage kviste.

Den oprindelige facade af bindingsværk blev i 1876 ændret til grundmuret underetage forsynet med tre store butiksruder (spejlglasruder), mens overetagen fortsat var af bindingsværk, begge dele pudset og malet. I 1918 blev hele facaden ændret til grundmur.