bbrnr

450-5484323-1

Ejendommen har to forhuse: Hjørnehuset, Korsgade 5 og længehuset, Mellemgade 10, begge opført i to etager efter branden 1797.

Korsgade 5, et hjørnehus med to fag mod Mellemgade og otte fag mod Korsgade med skråt afskåret hjørnefag. Mens facaden i underetagen er helt præget af moderne butiksindretning, er førstesalen ret intakt, udført i pudset mur med kraftig tandsnitgesims under taget. Tegltag med røde sten, heri tagkviste. Bagsiden helt ombygget og moderniseret med en stor tilbygget terrasse over butikstilbygningen. Et fint ”ildebrandshus”, der fortjener en ombygning af butikken, så butiksruder og murpiller svarer til overetagens faginddeling.

Mellemgade 10, et længehus oprindeligt opført af bindingsværk, i 1898 ombygget til en blanding af bindingsværk og grundmur, men endnu uden butikker. I 1916 igen ombygget med facade af pudset grundmur. Nederst en butik med tre mindre udstillingsruder, og øverst boliger; syv vinduesfag i en taktfast rytme, tegltag og en trukken taggesims.

Som hjørnehuset er underetagen efterhånden helt overtaget af butiksruder og fortjener også her en ombygning af butikken med indføjelse med murpiller svarende til overetagens faginddeling.