bbrnr

450-2281-1

Forhus i to etager, fire brede fag. Underetagen præget af nyere butiksindretning, ved indgangspartiet ses endnu den oprindelige kvaderfugning. Overetagen glat pudset og malet med vinduer i profilkantede blændinger. Trukken taggesims og tegltag. 

Et pænt hus med velbevaret overetage; butiksfacaden bør ved lejlighed ombygges med murpiller. Huset er opført efter branden 1797 som baghus til en bindingsværksgård med forhus i Mellemgade. Herfra blev Kongegade 13-15 udstykket i 1807. Dengang var der kostald i Kongegade 13 og beboelse i Kongegade 15. I 1872 fik Kongegade 13 en grundmuret facade og blev indrettet til beboelse.