bbrnr

450-5484245-1

Et U-formet bygningskompleks med gadefacader i hhv. Nørregade 10B, Nygade 2 og Mellemgade 25 og bag disse et fint og helstøbt gårdinteriør.

Efter branden 1797 opført som en bindingsværksgård i to etager med forhus mod Nørregade og udlænger mod Nygade og Mellemgade. Herfra blev i 1809 frasolgt 6 fag til Mellemgade 23. I 1884 fik forhuset i Nørregade en grundmuret facade, og de to længer, Nygade 2 og Mellemgade 23, blev samtidig nyopført med grundmurede facader.

Nørregade 10B består af et hjørnehus i to etager med elleve vinduesfag mod Nørregade og fire mod Nygade samt skrå hjørneafslutning. Ejendommen har pudset mur mod gaden med smuk tandsnitgesims under taget og profileret kordongesims mellem etagerne, begge hvidmalede. Rødt tegltag uden kviste, øverst to skorstene og en fin velbevaret facaderytme i overetagen.

Bagsider og toetages sidehus i vest i bindingsværk, som sammen med bagsiderne af Nygade 2 og Mellemgade 19-23 udgår et meget fint og helstøbt gårdinteriør.

Underetagen fremstår amputeret med store vinduesflader, som bør underordne sig facadens rytme. Facadens farvesætning bør også lysnes for at passe bedre til helheden fra omkring 1800. Vinduer med koblede rammer på 1. salen og en smukkere og mere historisk korrekt gadeport kunne ønskes med tiden.