bbrnr

450-5484238-1

Forhus på seks fag, to etager, grundmuret til gaden og bindingsværk til gården. Facaden er kvaderpudset og pudset i stueetagen, mens 1. salen står i blank mur med pudsede vinduesindfatninger og trukken taggesims.

Sidehus og baghus i bindingsværk, forsiden af baghuset dog omsat i grundmur omkring 1914.

Et meget fint og velbevaret kompleks fra genopførelsen efter 1797, men med en lige så intakt og fin facade fra o. 1890-1900, inklusive den oprindelige skiltning ”Central Caféen”.