bbrnr

450-7361604-2

Ejendommen har facade i Mellemgade 11 og Nørregade 4.

Mellemgade 11 er et toetagers klassicistisk forhus på syv fag med gavlkvist over de tre midterfag. Pudset facade, trukken og profileret taggesims og do. kordongesims. Underetage med let refendfugning. Sadeltag med røde tegl med enkelte nyere ovenlysvinduer. Bagsiden helt ombygget og overpudset – men munkesten i en stribe midt på bagsiden antyder, at der måske stadig er rester af 1500-tals stenhuset inde bag pudsen.

Bebyggelsen på grunden var del af en hovedgård, som strakte sig over Korsgade 3, Mellemgade 11 samt Nørregade 4. Mellemgade 11 nedbrændte ved bybranden i 1797, og kun den murede kælder med krydshvælv stod tilbage, hvorpå en ny bygning opførtes. Det nye forhus blev en smuk klassicistisk bygning med frontspids over midterfagene.

I forbindelse med ombygning til butik 1917-18 blev kælderen fjernet og stueetagens gulv sænket til gadehøjde, ligesom hele facaden blev omdannet i nyklassicistisk stil. Husets underetage virker som en konsekvens heraf overdimensioneret i forhold til førstesalen; vinduerne er bredere end før og man kunne ved en fremtidig facadebearbejdning arbejde med at etablere en bedre opdeling af facaden og en højere sokkel.

Huset fungerer som baglokale og lager til butik i Nørregade 4, og vinduerne i stueetagen er derfor blændet og virker afvisende i gadebilledet; de kunne med fordel åbnes igen. Vinduerne på førstesalen og kvisten er nyere sprosseopdelte termoruder og kunne med fordel udskiftes med vinduer med koblede rammer, ligesom den eksisterende gadedør bør udskiftes med en mere historisk korrekt dør eller port, der sættes i facadens midterste fag.

Nørregade 4 blev efter branden 1797 opført som baghus af bindingsværk i to etager med port og stalde m.v. I 1870 erstattede tobaksfabrikant Thuesen bindingsværket med et grundmuret hus i to etager med butik på hver side af et midterparti med port og frontespice. I 1969 forsvandt porten i forbindelse med lovliggørelse af en overbebygget grund, og herefter overtog butikker hele underetagen i Nørregade 4.