bbrnr

450-7361604-1

De to hjørnehuse afslutter karreen mod vest med facader mod Nørregade, Korsgade og Mellemgade.

Hovedhuset er Nørregade 2, et pudset og hvidmalet hus i tre etager, bankbygning siden 1930. Hertil kommer bankens tilbygningen fra 1972 i Korsgade 3, et hus i to etager ligeledes pudset og hvidmalet.

Nørregade 2 er opført for firmaet Wessel & Vett (”Magasin du Nord”) i 1916. Bygningen er opført i tre etager med jernbetonskelet med murede udfyldninger. Oprindeligt var der butik i to etager med store spejlglasruder i begge etager, da bygningen husede Magasin. I 1930 overtoges bygningen af Den Danske Landmandsbank, og siden er anden og tredje etage ombygget til boliger. Efter endnu en større ombygning i 1990 er de markante tagkviste fjernet, og facadens spil mellem betonsøjler og mønstermurede partier er blevet udvisket med den pudsede og hvidmalede facade. Bygningen har derved mistet sit markante præg af art deco fra 1915, men passer til gengæld i farvesætningen til den klassicistiske helhed i kvarteret.

Korsgade 3 erstattede i 1972 bl.a. et hjørnehus af grundmur i to etager opført efter branden 1797 oven på en middelalderkælder med krydshvælvinger.