bbrnr

450-5484243-1

Forhus i to etager, syv fag, grundmuret mod gaden og bindingsværk mod gården. Ved registreringen 2016 var facaden opdelt i en gulmalet overfacade og gråmalet nyere underfacade med butiksindretning. Tegltag med tre tagkviste. Bagside med nyopført svalegang, formentlig rekonstruktion af tidligere svale.

Oprindeligt to huse opført efter branden 1797 i hhv. 4 og 3 fag bindingsværk i to etager. Gadefacaden blev ændret til grundmur i hhv. 1897 og 1925. Huset har en interessant bagside.

Butiksfacaden bør ombygges med smalle vinduer, der respekterer overfacadens vinduestakt, og overfacadens vinduer bør en dag udskiftes til torammede med seks ruder.