bbrnr

450-5484352-1

Ejendommen fremstår i dag med en grundmuret facade i to etager til Slotsgade, med overetagens vinduer indsat i blændinger mellem ørelisener. Gadefacaden er grundmuret i 1887 og bagsiden er grundmuret i nyere tid, men i det indre gemmer sig rester af et bindingsværkshus fra o. 1600. På gavlen mod Borgmestergården findes bl.a. en velbevaret dekoration (1600-tals rankedekoration) fra gulv til loft. Ejendommen er fredet, og i 1979 blev huset totalrestaureret under tilsyn af Det Særlige Bygningssyn.

Ejendommene Slotsgade 13 og 15 blev sammenlagt i 1696 af toldinspektør Jørgen Bruun, der ved sin død 1733 tillige stod som ejer af nuværende Slotsgade 19-23 med tilhørende frugthave, 1745 afhændet til storkøbmand Willads Knudsen (se Slotsgade 19). I 1803 blev Slotsgade 13-15 igen udparcelleret til 2 matrikler (i dag 337a og 336).

Ejendommen har tidligt fremstået som firelænget gård, der har været beboet af bl.a. militærpersonel, toldinspektør, og værtshusholder. Gennem næsten hele 1800-tallet har der i ejendommen været vognmandsforretning, og det underbygger oplysningen i FBB om, at der i Slotsgade 15 tidligere har været postholdergård/stald for Hamborg-posten.