bbrnr

450-4778-1

Hjørnehus, to etager grundmur med teglhængt sadeltag opført 1915 med facader af rødt tegl, pudset og malet i 1982. Trefagsvinduer og enkelte ”dannebrogsvinduer” med buestik over, båndgesims under 1. sals vinduer.

Matriklen er sandsynligvis bebygget siden fæstningsvoldens opførsel ved Christian 3., hvor volden, der tidligere omkransede byen, blev inkorporeret i byen.

Bygningen er i meget enkel stil, tiden røber sig næsten kun i de mange 3-fags vinduer. Bygningen har i sine forskellige udformninger huset bolig og småerhverv.